Styrkisamband Føroya
Dartsamband Føroya
Tennissamband Føroya
Kurvabóltur í Føroyum
Føroya Froskmannasamband
Seyðahundasamband Føroya
Taekwondosamband Føroya
Golfsamband Føroya
Billardsamband Føroya
Boksisamband Føroya